Jul i Tommerup

Et julehæfte udgivet af
Lions Club Tommerup siden 1982

Så er det atter ved at være jul, og i Lions Club er vi glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne udsende julehæftet ”Jul i Tommerup” for 37 gang.

Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet, hver især har ydet deres væsentlige indsats.

I år er det journalist, mag.art. og forfatter Peter Borberg som står for udsmykningen af vores forside med forsiden fra hans biografi om Storm P.

Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at organisationer som Lions der yder deres indsats for at afhjælpe lidt af den nød der er mange steder i verden. I år har der bl.a. være fokus på tsunami i Indonesien, som modtog 250.000,- af Lions Danmark som Lions Tommerup er en del af.

Lions er en frivillig organisation. Alle de penge der indsamles går derfor ubeskåret til humanitært arbejde. Der bruges ikke af disse midler til organisationen eller andet administrativt arbejde.

Lions Club Tommerup har som sædvanligt en række aktiviteter og arrangementer, hvor der samles ind til humanitære formål, både nationalt, internationalt og lokalt. I år er 80 % af pengene gået til Lokale formål.

Det er aktiviteter som vores julehæfte, kunstgødnings salg, fugleskydning, afhentning af effekter til loppemarkedet som holdes i samarbejde med Lilleskov Teglværk og vore Tombolaer, der er grundlag for at vi kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er behov for det.
vis du skulle have lyst til at læse nogle ældre

Vi vil endnu en gang takke alle der har været med til, at skabe et blad der er med til, at gøre vores humanitære arbejde i Lions muligt.

Alle vores læsere ønskes en rigtig

Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.


Julehæfteudvalget
Lions Tommerup
Stacks Image 497