Jul i Tommerup

Et julehæfte udgivet af Lions Club Tommerup
1982 - 2015

Så er det atter ved at være jul, og i Lions Club er vi glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne udsende julehæftet ”Jul i Tommerup” for 35 gang.

Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet, hver især har ydet deres væsentlige indsats.

I år er det keramikeren Caroline Arnecke som har stillet sine værker til rådighed, for udsmykningen af vores forside.
Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at organisationer, som Lions yder deres indsats for at afhjælpe lidt af den nød der er mange steder i verden. I år har der bl.a. være fokus på Haiti, der efter orkanen Matthew, har haft hårdt brug for hjælp. Lions Danmark har i den forbindelse bidraget med ½ mio. kroner til hjælpearbejdet.

Lions er en frivillig verdensomspændende organisation, som blev grundlagt i 1917. Se mere om 100-års jubilæet her i hæftet.
Lions Club Tommerup har i år givet 60 % af pengene til lokale formål.

Det er aktiviteter som vores fugleskydning, afhentning af effekter til loppe­markedet som holdes i samarbejde med Lilleskov Teglværk, vore tombolaer, salg af kunstgødning samt udgivelsen af Jul i Tommerup, der er grundlag for at vi kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er behov for det.

Hvis du skulle have lyst til at læse nogle ældre Jul i Tommerup, kan de findes som pdf på www.julitommerup.dk

Vi vil endnu en gang takke alle der har været med til, at skabe et blad der er med til, at gøre vores humanitære arbejde i Lions muligt.

Alle vores læsere ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.

Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup
Stacks Image 90

Årets juleforside
Jul i Tommerup 2016

Stacks Image 15778

Årets juleforside
Jul i Tommerup 2015

Stacks Image 166

Årets juleforside
Jul i Tommerup 2014

Stacks Image 137

Årets juleforside 2013

Stacks Image 432

Årets juleforside 2012

Stacks Image 436
Lions Club Tommerup, er en humanitær organisation, der gør en forskel i lokalområdet, men også hjælper nationalt og globalt

Vidste du at

– vi i klubben har det socialt supergodt sammen ud fra principperne om at snakke om alt, bortset fra politik og religion

– vi hjælper ud fra hvad man i gamle dage kunne kalde god opdragelse eller god opførsel

– Lions er lig med 0 kr. i administration, så 1 kr. indsamlet betyder 1 kr. doneret til gode formål!

– vi medlemmer betaler selv for administrationen af vores lokale klub. Det betyder, at 100 %, kan doneres til støtte i lokalområdet og humanitær hjælp i verdens katastrofeområder.
Jeg vil hermed ønske alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Palle Jeppesen, Præsident
Lions Club Tommerup
Stacks Image 497
Lions Club Tommerup
We Serve