Jul i Tommerup

Et julehæfte udgivet af
Lions Club Tommerup siden 1982

  • Glædelig Jul

Kære Tommerupborgere

Så er det atter ved at være jul, og i Lions Tommerup er vi glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne udsende julehæftet ”Jul i Tommerup” for 38 gang.

Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet, hver især har ydet deres væsentlige indsats. I år er det maleren Margit Schmidt som har stillet sine værker til rådighed, for udsmykningen af vores forside. Du kan læse en præsentation af Margit i Jul i Tommerup på den næstsidste side.

Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at organisationer som Lions der yder deres indsats for at afhjælpe lidt af den nød der er mange steder i verden. I år har der bl.a. være fokus på orkanen i Bahamas som fik donation på 200.000,- af Lions Danmark som Lions Tommerup er en del af.

Lions er en frivillig organisation. Alle de penge der indsamles går derfor ubeskåret til humanitært arbejde. Der bruges ikke af disse midler til organisationen eller andet administrativt arbejde.

Lions Tommerup har som sædvanligt en række aktiviteter og arrangementer, hvor der samles ind til humanitære formål, både nationalt, internationalt og lokalt. I år er 80 % af pengene gået til Lokale formål. Det er aktiviteter som vores julehæfte, kunstgødningssalg, fugleskydning og vore Tombolaer, der er grundlag for at vi kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er behov for det.

Hvis du skulle have lyst til at læse nogle ældre Jul i Tommerup, kan de findes som pdf på hjemmesiden www.julitommerup.dk

Vi vil endnu en gang takke alle der har været med til, at skabe et blad der er med til, at gøre vores humanitære arbejde i Lions muligt.

Alle vores læsere ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår.

Julehæfteudvalget
Lions Tommerup
Stacks Image 15914
Indholdsfortegnelse i Årets Jul i Tommerup 2019Borgmesteren har ordet
Sognepræsten har ordet
Præsidenten har ordet
Årets sportsnavn
Stilekonkurrence (2 stile)
Julekonkurrence
Erhvervsportrætter
– Frydenlund Fuglepark
– Kjærsgaard: Bar nr. 7
– Butik Sortebro
Debatindlæg: Frivillighed
Tommeruppernes Lokalråd
Lokalhistorie: Lilleskov Teglværk
Lokalhistorisk Arkiv: Tallerupsmeden og telefondamen
Sociale Medier: 5690 Tommerup
Årets forsidekunstner
Stacks Image 497